خلاصه ای از نام شرکتهایی که افتخار انجام کار برای آنها را داشته ایم:

 

  • شرکت Shell (دفتر تهران )
  • بانک HSBC (دفتر تهران)
  • شرکت نفت ژاپن (دفتر تهران)
  • خدمات چاههای نفت ایران IOSC
  • (دفتر تهران و پاپ سایت کیش)
  • دانشگاه آزاد (واحد شمال)
  • طراحی و ساخت دیتا سنتر
  • و ده ها پروژه کوچک و بزرگ دیگر